ZILVERHINDE

Voer hier je tekst in

AYURVEDA


Ayurveda is een holistische geneeswijze uit India, die meer dan 3000 jaar geleden is ontstaan. Letterlijk betekent Ayurveda “kennis van het leven”. Ayurveda is gebaseerd op de stelling dat de mens een onderdeel is van de natuur. Daarom dient men zorgvuldig met zichzelf en de natuur om te gaan en steeds
te zoeken naar een biologisch evenwicht.

Elementen
Ayurveda gaat uit van de volgende vijf elementen:
- lucht
- vuur
- water
- aarde
- ether

Alle materie is uit vermenging van deze vijf elementen ontstaan, waarbij één element overheerst.
Ook ons lichaam bestaat uit deze vijf elementen. Onze spijsvertering bijvoorbeeld heeft als overheersend element vuur. En water is het overheersende element in ons bloed. Als deze vijf elementen in evenwicht zijn in ons lichaam, kunnen we spreken van lichamelijke, emotionele en psychische gezondheid. Zodra een of meerdere elementen in disharmonie met elkaar zijn, kunnen wij psychische of lichamelijke klachten krijgen.

Holistische benadering
In de Ayurveda worden lichaam en geest als één geheel gezien. In geval van ziekte kijkt Ayurveda niet alleen naar virussen en bacteriën, maar daarnaast vooral ook naar de leefwijze, het type mens (dosha), de kwaliteit van het immuunsysteem, voeding en psychische gezondheid.

Dosha's
De vijf elementen worden teruggevonden in ons lichaamstype. Er bestaan drie soorten types, ook wel dosha genoemd. De volgende drie dosha's worden onderscheiden:
- vata (lucht, beweeglijk, droog, koud)
- pitta (vuur, droog, heet)
- kapha (aarde-water, massief, vochtig)
Vooral combinaties van deze dosha's komen veel voor.
Elk type dosha is vatbaar voor bepaalde ziekten of kwalen. Deze aandoeningen zijn met bij het dosha behorende kruiden, therapieën en voedingsmiddelen te behandelen, te voorkomen, of (gedeeltelijk) te genezen. Ayurveda gaat er vanuit dat men door het aanpassen van voeding en leefgewoonten een optimaal evenwicht tussen deze drie dosha's kan creëren, zodat men beter in staat is goed te reageren op veranderingen in bijvoorbeeld relatie of werk.
Door de eeuwen heen is de kennis van Ayurveda in stand gebleven en tegenwoordig maakt de moderne wetenschap zelfs gebruik van deze eeuwenoude wijsheid..

Therapie
Voor het in balans houden van elk lichaamstype worden de volgende mogelijkheden gebruikt:
- kruiden
- massages
- yoga- oefeningen
- ademhalingsoefeningen
- meditatie
- reinigingskuren
- edelstenen
- psychologie
- mineralen
- adviezen/coaching op het gebied van leefwijze en voeding

Alles voor het optimaal behouden van uw gezondheid!
Bij Zilverhinde kunt u terecht voor advies en therapie op bovenstaande gebieden. Ook kunt u bij mij terecht voor het bestellen van uw Ayurveda kruiden, oliën, etc.
Uit ervaring is gebleken dat de kruiden en oliën vaak een zeer sterke en directe werking hebben. Het is daarom belangrijk dat u deze op de juiste wijze toepast en gebruikt.

Gediplomeerd therapeut
Als gediplomeerd therapeut Ayurveda kan ik u adviseren welke kruiden bij uw dosha (lichaamstype) passen en welke voedingsmiddelen u beter wel en welke u beter niet kunt nuttigen. Indien u voor een behandeling door middel van Ayurveda kiest, zal in een gesprek samen overlegd worden voor welke behandeling u kiest en wat de mogelijkheden zijn. Natuurlijk worden daarbij als uitgangspunt uw eigen persoonlijke omstandigheden en voorkeuren genomen. Samen komen we dan tot een behandelplan. U wordt gedurende het behandelingstraject persoonlijk begeleid.
Ik ben in het bezit van het vakdiploma “Werken met Ayurveda”, wat betekent dat ik voldoende vakkennis en praktijkervaring heb op o.a. de volgende gebieden:
- massages
- kruiden en supplementen
- voeding
- yoga
- meditatie
- geneeskrachtige olie
- ademhalingstechnieken
- edelstenen
- reinigingskuren
- het vaststellen van het type dosha
- het bepalen van een voor u geschikte behandeling, welke aansluit op uw aandoening.

Ook als u geen gezondheidsklachten heeft, maar graag uw leefwijze wilt aanpassen of uw weerstand wilt verhogen, kunt u natuurlijk ook bij mij terecht.

In een uitgebreid gesprek wordt uw constitutietype vastgesteld (vata, pitta, kapha, of een combinatie hiervan). Ook komen uw leefpatroon en eventuele gezondheidsklachten aan bod. Aan de hand hiervan wordt in overleg een behandelingsplan opgesteld.